Kontrakt narxi

Kunduzgi ta'lim

15 000 000 UZS

Ta'lim muddati

4

* Kontrakt narxi (1 yil uchun)

Sirtqi ta'lim

10.000.000 UZS

Ta'lim muddati

5

* Kontrakt narxi (1 yil uchun)

Talabalarni umumiy psixologik bilimlarni egallash, shaxs psixologiyasi, uning faoliyati va muloqoti, psixik taraqqiyot qonuniyatlari, shaxsni psixologik metodlar yordamida o’rganishga qaratilgan zamonaviy ilmiy bilimlar bilan qurollantirishga mo’ljallangan. Talabalarda jamiyat hayotida umumiy psixologik hodisa, holat va jarayonlarning mohiyati, psixik rivojlanish va uning o’ziga xos xususiyatlari, shaxs kamoloti va unga ta’sir ko’rsatuvchi omillar, yosh davrlari tasnifi, psixik taraqqiyotning turli bosqichlarini shakllantirishdan iborat.