Kontrakt narxi

Kunduzgi ta'lim

22 500 000 UZS

Ta'lim muddati

2

* Kontrakt narxi (1 yil uchun)
Kadrlar tayyorlash milliy modeli va uning tarkibiy qismlari, pedagogika va psixologiya mutaxassisligining shakllanishi va rivojlanishi, maqsad va vazifalari, predmeti, ilmiy-tadqiqot metodlari, shaxs rivojlanishi va unga ta'sir etuvchi omillar, yagona pedagogic jarayon va uning mohiyati, didaktika, ta’lim jarayoni qonuniyatlari va tamoyillari, ta’lim mazmuni, ta’lim metodlari va vositalari, ta’limni tashkil etish shakllari, o’quvchilarning bilim, ko’nikma va malakalarini tashxis etish, tarbiya jarayoni mazmuni, mohiyati, qonuniyatlari, tamoyillari, tarbiyaning umumiy metodlari, tarbiya turlari mazmuni, mohiyati, maqsad va vazifalari, shakl, metod va vositalari, ta’lim muassasalarini boshqarish, korrektsion pedagogika asoslarini o’z ichiga qamrab oladi.