Kontrakt narxi

Kunduzgi ta'lim

22 500 000 UZS

Ta'lim muddati

2

* Kontrakt narxi (1 yil uchun)
Talabalarni nazariy bilimlar, iqtisodiy mushohada qilish usullari bilan qurollantirish, iqtisodiy hodisa va jarayonlar mazmunini mantiqiy mushohada qilish uchun zarur bo’lgan uslubiy yondashuvlarni egallashga ko’maklashish, ular ongiga milliy istiqlol g’oyasini va milliy mafkuraning asosiy qoidalarini singdirish, iqtisodiyotni modernizatsiyalash, erkinlashtirish va islohotlarni chuqurlashtirish asosida hozirgi zamon rivojlangan bozor iqtisodiyotini vujudga keltirishning dolzarb muammolarini ochib berish, iqtisodiyot va iqtisodiy munosabatlar to’g’risida amaliy ko’nikmalarni hosil qilish.